PUBLICATIES over Hoensbroek

Verschillende leden van onze vereniging hebben in de loop van de jaren onder onze vlag een flink aantal publicaties over het voetlicht gebracht. Daarnaast hebben leden van onze vereniging ook voor anderen boeken gepubliceerd over de historie van enkele Hoensbroekse buurten. En ook anderen hebben in het wat verdere en meer nabije verleden publikaties over Hoensbroek op hun naam gezet.

Op deze pagina proberen we een compleet mogelijk overzicht te geven van al deze boeken, boekjes, brochures en andere publikaties.

We beginnen met de boeken, die onder de vlag van onze vereniging zijn uitgegeven:Placeholder image De Hoofdstraat, van 't Kruis tot het kasteel
Op woensdag 15 november 2017 vond om 19.00 uur in de bibliotheek aan de Hoofdstraat de presentatie plaats van de 2e, geheel herziene, druk van dit boek, dat door Hein Giesen en Hein Bisschops is samengesteld.
De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de wethouder van cultuur, Barry Braeken, en aan Paul Tans, vertegenwoordiger van de Hoensbroekse winkeliersvereniging.

Het boek met een omvang van 181 pagina's is een geheel herziene herdruk van de brochure van 59 pagina's met dezelfde naam, die in 2011 als eerste verscheen in de serie Hoensbroekse Monografieën.
Deze herdruk bevat zeer veel nieuw en tot nu toe onbekend fotomateriaal.

Het boek is voor € 11,95 te koop bij onze vereniging. Voor verzending per post buiten Hoensbroek komen daar nog
€ 3,80 portokosten bij.
Joodse onderduikers in Hoensbroek
Op donderdag 24 november 2016 werd in een indrukwekkende en zeer druk bezochte bijeenkomst in de aula van het Broeklandcollege aan de Polderstraat in Hoensbroek het boek "Joodse onderduikers in Hoensbroek" gepresenteerd, geschreven door ons lid Jan van den Berg.
Placeholder imageHoensbroek was voor een aantal Joden in de Tweede Wereldoorlog een vluchtplaats. Tijdens de bezetting vonden deze mensen onderduik bij gezinnen in Hoensbroek. Het merendeel van hen wist op deze manier uit handen van de Duitse bezetter te blijven. Enkelen werden alsnog door de bezetter opgespoord, gearresteerd en ten slotte afgevoerd naar concentratiekampen in waar zij werden vermoord.
Na de bevrijding van Zuid-Limburg - in september 1944 – bleef een deel van de Joodse onderduikers nog een tijd lang in Hoensbroek wonen. Hun eigen woonplaatsen waren nog steeds in handen van de bezetter. Joden, die tijdens de bezetting elders in de regio een schuilplaats hadden gevonden, kwamen na de bevrijding soms naar Hoensbroek. In deze gemeente vonden zij tijdelijke huisvesting, totdat ook zij weer naar hun eigen woonplaatsen konden terugkeren.

Lang en intensief onderzoek
Ons lid Jan v.d. Berg heeft hier in de afgelopen 4 jaar intensief en uitgebreid onderzoek naar gedaan door informatie te verzamelen uit archieven, boeken, kranten, tijdschriften en internet.
Op basis daarvan heeft hij de verhalen weten te reconstrueren. Vervolgens heeft hij zich in verbinding gesteld met voormalige onderduikers die nog steeds in leven zijn, hun nabestaanden en nazaten van onderduikverleners. Deze mensen hebben de verhalen gecontroleerd en voorzien van correcties en aanvullingen.
In de 56 verhalen,die de kern van dit boek vormen, staan de gebeurtenissen centraal van de Joodse onderduikers. In elk verhaal wordt ook, zij het summier, informatie gegeven over de onderduikverleners en verzetsmensen, die betrokken waren bij het onderduikwerk.

Leemtes invullen
De Tweede Wereldoorlog wordt weleens omschreven als "een van de donkerste uit de geschiedenis van de mensheid”. Op een andere manier kan men ook spreken van een donker tijdvak, want wat weten wij eigenlijk van de Joden die in Hoensbroek een onderkomen hadden gevonden? Wat waren hun namen, waar kwamen zij vandaan, wat hebben zij meegemaakt en wat is er met hen na de oorlog gebeurd? Met deze publicatie probeert de auteur deze leemte in de geschiedenis van Hoensbroek op te vullen.

Boek bestellen?
Het boek is voor € 19,95 te koop bij onze vereniging. Voor verzending per post buiten Hoensbroek komen daar nog € 6,95 portokosten bij. Als u een exemplaar wilt bestellen dan kunt u dat doen op een van de volgende manieren: - een telefoontje naar onze secretaris op telefoonummer 0611317861; - een mailtje aan ons secretariaat: secretaris@heemkundehoensbroek.nl. Vermeld in het mailtje a.u.b. het aantal exemplaren, dat u wilt bestellen. Het bedrag (aantal bestelde boeken x € 19,95 +1x € 6,95 portokosten) kunt u overmaken op rekeningnummer NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek. Vermeld bij de betaling het bestelde aantal exemplaren en vergeet vooral niet het verzendadres te vermelden. Zodra onze penningmeester de betaling heeft ontvangen zorgt hij voor de verzending.


Publicaties in 2014


De Kouvender, van 't Kruis tot de Emma
Op zondag 7 september '14 werd op het Kunst-, Cultuur- en Dansfestival in Hartje Hoensbroek het derde deel in onze serie Hoensbroekse Placeholder imageMonografieën gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd bij die gelegenheid symbolisch aangeboden aan wethouder Martin de Beer.
Het boek bevat niet alleen veel informatie over de bewoners en de bedrijvigheid door de jaren heen in deze straat, maar het geeft ook met heel veel foto's een zeer mooi overzicht van 100 jaar geschiedenis van deze voor Hoensbroek en haar bewoners belangrijke centrale straat.
De vele ondernemers, die in die lange periode kleur hebben gegeven aan dit gebied passeren de revue met allerlei interessante en leuke details, die zeker velen van de lezers kreten van herkenning zullen ontlokken.
Het boek is gebonden in een gesatineerde kleurenomslag, het telt 124 pagina’s en is samengesteld en geschreven door onze leden Hein Giesen en Hein Bisschops.
Het boek is dubbel zo dik als dat over de Nieuwstraat, maar desondanks hebben we de verkoopprijs nog onder de tien euro kunnen houden. Het kost slechts € 9,95. waarvoor het boek ook in de plaatselijke boekhandel te koop is. U kunt het bij de heemkundevereniging bestellen door € 9,95 te storten op rek.nr. NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundever. Hoensbroek o.v.v. 'Boek Kouvender'. Als u in Hoensbroek woont krijgt U het boek dan gratis thuisbezorgd. Buiten Hoensbroek dient u echter € 3,95 bezorgkosten extra betalen, dus € 13,90.
Het boek is natuurlijk ook gewoon te koop bij de schrijvers Hein Giesen en Hein Bisschops of bij de plaatselijke boeken- en tijdschriftenzaken.Publicaties in 2013


Placeholder imageDe Nieuwstraat, van Flattestraat tot Nieuwstraat
Eind juli van dit jaar verscheen in onze serie Hoensbroekse Monografieën als tweede deel het nieuwe boek over de Nieuwstraat en de voormalige Flattestraat.
Met vele foto's uit de periode 1900 tot 2000 wordt weergegeven hoe deze straat en de daaraan wonende bewoners leefden.
Het boek is voor € 6,95 te verkrijgen bij The Readshop Hoensbroek, bij boekhandel Wind en Sigarenzaak Peters en uiteraard ook in de kapsalon van onze penningmeester Hein Giesen aan het Gouverneur van Hövellplein 13 in Hoensbroek.Publicaties in 2012


Rondom het Kasteel, Placeholder image een wandeling door het groene Maria-Gewanden met een knipoog naar het verleden
De Heemkundevereniging Hoensbroek heeft medio juli een fraaie wandelbrochure uitgebracht met als titel ”Rondom het kasteel”, een wandeling door Maria-Gewanden met een knipoog naar het verleden.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Wijkbeheer Maria-Gewanden en kost maar € 2,95. De wandelbrochure is in Hoensbroek verkrijgbaar bij de entree van Kasteel Hoensbroek, de plaatselijke boekhandel zoals The Read Shop in de Kouvenderstraat, Boekhandel Wind aan de Akerstraat Noord en bij Sigarenmagazijn Peters in de Hoofdstraat. En natuurlijk ook bij de heemkundevereniging zelf.


Placeholder image
Hoensbroekse Monografieën
De Heemkundevereniging Hoensbroek is gestart met een nieuwe boekenreeks, de Hoensbroekse Monografieën.
Als eerste deel in deze serie verscheen dit jaar De Hoofdstraat, van 't Kruis tot het Kasteel, geschreven door Hein Giesen.
Het boekje is inmiddels geheel uitverkocht.

In deze reeks Hoensbroekse Monografieën zal één à tweemaal per jaar een nieuw boek verschijnen.
Publicaties in 2010


Lexicon Hoensbroekse schrijvers en dichters
Placeholder imageOp 4 september j.l. vond in de Openbare Bibliotheek aan de Hoofdstraat in Hoensbroek de presentatie plaats van het boek "Lexicon Hoensbroekse schrijvers en dichters", dat door ons lid Bernard Grothues is samengesteld. Het eerste exemplaar werd officieel aangeboden aan burgemeester Paul Depla.
In het boek worden leven en werk beschreven van negenentwintig in Hoensbroek geboren auteurs met een landelijke uitstraling zoals Nop Maas, Pé Hawinkels, Ben van Melick en Pierre Heijboer. Maar ook komen schrijvers en schrijfsters aan de orde zoals Paul van Hoensbroek, Math Mertens en Fientje Cremers, die in het Hoensbroekse dialect proza en poëzie hebben geschreven en niet te vergeten de 18e en 19e eeuwse Hoensbroekse schrijvers Johan Arnold Daniëls (Sleinada), Egidius Slanghen en Christiaan Quix.
Deze encyclopedie (102 pagina’s) is spontaan ontstaan na het verschijnen van het voortreffelijke Limburgs Literair Lexicon. Daarin werden echter slechts zes Hoensbroekenaren vermeld, terwijl Hoensbroek toch een veelvoud van auteurs heeft voortgebracht. Het criterium voor vermelding, dat gehanteerd werd bij de samenstelling van het Limburgs lexicon werd voor dit boek uitgebreid met de auteurs, die in het dialect hebben gepubliceerd.
Publicaties in 2009

Placeholder imageIn 2009 was onze vereniging betrokken bij een uitgave van The Read Shop in Hoensbroek.
Daaraan hebben verschillende leden van de vereniging hun medewerking verleend : Fotoboek "Hoensbroek - een terugblik" deel 2.
Paul Borger, Jo Brassée en stadshistoricus Roelof Braad hebben naar aanleiding van het grote succes van het fotoboek “Hoensbroek - een terugblik”, dat eind 2006 is verschenen, de koppen weer bij elkaar gestoken en zijn weer aan de slag gegaan om een tweede fotoboek over Hoensbroek te maken. Ookde Heemkundevereniging Hoensbroek, die al veel vóórwerk had gedaan, heeft op haar manier een flinke bijdrage aan deze uitgave geleverd.
Het is eenzelfde hardcover boek geworden als deel 1, 192 pagina's groot met interessante onderwerpen en met prachtige, nooit eerder gepubliceerde foto’s, die een veelzijdig beeld geven van het verleden van de voormalige gemeente Hoensbroek vanaf 1890 tot ongeveer de negentiger jaren van de vorige eeuw.
Het boek is voor € 26,50 verkrijgbaar bij The Read Shop op de Kouvenderstraat in Hoensbroek.Publicaties in 2008

In 2008 is een tweetal publicaties door de Heemkundevereniging Hoensbroek uitgebracht. Het gaat om de volgende boeken:

Placeholder imageMariagewanden - Terschuren vroeger....
Een nieuw fotoboek over Maria-Gewanden en Terschuren; een samenwerkingsproject tussen de heemkundevereniging, de stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden en Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis. Het boekje is op vrijdag 21 november 2008 gepresenteerd in de basisschool "De Vlieger" in Mariagewanden.
Het is een goed verzorgd boekwerk geworden waarin behalve een groot aantal nog niet eerder gepubliceerde foto's, ook een gevarieerd overzicht gegeven wordt over de opzet en het ontstaan van de diverse arbeiderswijken en buurtschappen die deze buurt rijk is. Dit alles aangevuld met verhalen, anekdotes en vele foto’s over de scholen, verenigingen en personen die het gezicht van deze buurt bepaald hebben.
Behalve bij onze vereniging is het boekje ook verkrijgbaar bij boekhandel The Readshop, Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek en de prijs bedraagt € 14,95.
Breuker jònge sjrieve Breuker Plat
Op woensdag 17 september verscheen een door Math Mertens samengesteld boek met als titel "Breuker Jònge sjrieve Breuker Plat".

Placeholder imageDit boek omvat de verzamelde proza- en poëziewerken van twee Hoensbroekse dialectschrijvers: uit het verleden Wiel Poulssen, schrijvend onder het pseudoniem Paul van Hoensbroek en uit het heden Math Mertens, gedreven promotor van het Breuker Plat.

Paul van Hoensbroek
Het is voor het eerst, dat de dialectwerken van Paul van Hoensbroek gebundeld in boekvorm worden uitgegeven.
De schrijver werd geboren in Ter Schuren op 11 februari 1893. Na een onderwijzersopleiding werd hij als leerkracht aangesteld aan de lagere school in Buchten. Reeds in zijn studententijd begon hij met het schrijven van gedichten, liederen en verhalen in het Hoensbroeks dialect, hiertoe aangemoedigd door Frans Schleiden, tijdgenoot en kapelaan te Hoensbroek en mede-oprichter van de dialectvereniging VELDEKE. Binnen korte tijd groeide Paul van Hoensbroek uit tot Hoensbroeks bekendste dialectschrijver en vanaf de twintiger jaren in de vorige eeuw waren zijn werken in vele boeken en tijdschriften graag gelezen literatuur. Dit was mede het geval, omdat Paul van Hoensbroek een typische schrijver van zijn tijd was, waarbij een drietal thema’s de hoofdmoot vormden: zijn woonomgeving, de mijnwerkers en religie. Na een studie Nederlands verhuisde hij naar Oirschot, waar hij docent werd aan de Kweekschool en vanaf die tijd schreef hij in de Nederlandse taal. Trots als hij was op zijn afkomst is hij wel zijn hele leven zijn werken blijven schrijven onder de naam Paul van Hoensbroek.

Math Mertens
Dat niet alleen de Nederlandse taal, maar ook het dialect steeds is blijven evolueren blijkt uit de keuze, die gemaakt werd uit de werken van Math Mertens.
Hij is geboren en getogen in Hoensbroek, kreeg het Breuker Plat als het ware met de paplepel ingegoten en is konsekwent de spellingsregels blijven hanteren zoals deze worden voorgeschreven, zij het dan met inachtneming van de aanwijzingen en wijzigingen vanuit de dialectvereniging VELDEKE, waar hij overigens zelf ook deel van uitmaakt. Zijn werken worden gekenmerkt door een eenvoudige en plastische verteltrant, waarin de lezer zich gemakkelijk kan herkennen. In zijn gedicht ‘Mien Vadersjtad’ zal ieder geboren Hoensbroekenaar zichzelf terugvinden, zeker als de vader ook nog eens op de mijn heeft gewerkt. En wie leest hoe hij de onderdelen van ‘Oos Hermeniej’ beschrijft, ziet en hoort als het ware de muziek voorbij trekken. Zijn werk wordt regelmatig in boeken en tijdschriften gepubliceerd en voor eenieder die om raad vraagt bij het schrijven van dialect, is hij een vertrouwde vraagbaak.
Het boekje is prachtig geïllustreerd met tekeningen van Jan Creusen en 156 pagina’s dik.
Behalve bij onze vereniging is het ook verkrijgbaar bij boekhandel The Readshop, Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek. De prijs is laag, slechts € 14,95.


----------------------


Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van een tweetal Hoensbroekse buurten, t.w. de Slak-Horst-Metten in 2012 en de buurt Mariarade in 2014 verschenen de volgende boeken, samengesteld door Hein Giesen en Hein Bisschops, leden van onze vereniging.

Placeholder imageSjlakke- en Mettebuule
In augustus 2014 publiceerde de Buurtvereniging Slak-Horst-Metten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze buurt een mooi boek. Het gaat over de geschiedenis van de eerste woninggroep van de Woningvereniging Hoensbroek en de bewoners ervan.
Het boek is voor de buurtvereniging samengesteld door onze leden Hein Giesen en Hein Bisschops.
Behalve allerlei wetenswaardigheden over de buurt en haar bewoners door de jaren heen bevat het ook heel veel foto’s van vroeger.
Het boek omvat 76 pagina’s op A4-formaat en telt ruim 200 zeer oude en ook meer recente foto's.
Het is inmiddels uitverkocht.

Mariarade 100 jaar Placeholder image
In 1916 ging in wat later de buurt Mariarade ging heten, de bouw van start van de Kloosterkolonie. Ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van de buurt werd onder auspiciën van de buurtorganisatie het door onze leden Hein Giesen en Hein Bisschops samengestelde boek '100 jaar Mariarade, van Kloosterkolonie tot Mariarade' gepresenteerd.
Het boek omvat ruim 240 pagina's met zeer veel oude en onbekende foto's, die een prachtig beeld schetsen van de ontwikkeling van deze buurt door de jaren heen.
Het boek is verkrijgbaar voor de prijs van € 14,95 bij de samensteller van het boek Hein Giesen, G.B. van Hövell-plein 12 en bij de heemkundevereniging.

NIEUWS

Placeholder image

Tussen kunst en kitsch in Hoensbroek?
Op maandag 6 mei a.s. organiseert de Heemkundevereniging Hoensbroek tussen 18 uur en 19.30 uur ......

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....