PUBLICATIES over Hoensbroek

Verschillende leden van onze vereniging hebben in de loop van de jaren onder onze vlag een flink aantal publicaties over het voetlicht gebracht. Daarnaast hebben leden van onze vereniging ook voor anderen boeken gepubliceerd over de historie van enkele Hoensbroekse buurten. En ook anderen hebben in het wat verdere en meer nabije verleden publicaties over Hoensbroek op hun naam gezet.

Op deze pagina proberen we een compleet mogelijk overzicht te geven van al deze boeken, boekjes, brochures en andere publicaties.

We beginnen met de boeken, die onder de vlag van onze vereniging zijn uitgegeven:Publicaties in 2022


'De wijk MARIA-GEWANDEN', een nieuw boek

Placeholder image
voorkant omslag "De wijk MARIA-GEWANDEN"
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen, gelardeerd met heel veel foto's en samengesteld door Hein Giesen.
Dit rijk geïllustreerde boek, het zevende in onze reeks Hoensbroekse Monografieën, is gedrukt in de uitvoering zoals u die gewend bent, dus op A4-formaat met een gelamineerde fullcolor omslag. Het is een 188 pagina’s dik boek geworden, met heel veel foto’s en geschreven in de makkelijk leesbare stijl, die kenmerkend is voor alle boeken, die de Heemkundevereniging Hoensbroek tot nu toe heeft gepubliceerd, zoals over de Hoofdstraat, de Nieuwstraat, de Kouvenderstraat en de Akerstraat Noord.
Het geeft een beeld over het verleden en de ontwikkeling in de afgelopen 100 jaar van het gebied, dat zich uitstrekt van waar nu de Droomvijver ligt via de Kasteelbuurt en Schuureik naar Huizerveld en verder over de Steenberg via de Hoofdstraat en de Juliana Bernhardlaan tot aan de Markt, het gebied dat na de Tweede Wereldoorlog de parochie Maria-Gewanden werd.
Een gebied, dat kort na de inbedrijfstelling van de Staatsmijn Emma in 1912 een stormachtige ontwikkeling doormaakte met de bouw van huisvesting voor de vele uit alle windstreken komende arbeiders en in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw opnieuw grote veranderingen onderging. Duizenden mensen hebben er in die lange periode gewoond, zijn er geboren en opgegroeid en hebben er lief en leed gedeeld.

De prijs van het boek is € 14,95. Om er zeker van te zijn, dat u het boek in uw bezit krijgt (het wordt namelijk slechts in een beperkte oplage gedrukt) kunt u het bestellen bij de schrijver. Stuur dan een mailtje naar : heingiesen@home.nl met een duidelijke vermelding van uw naam en adres, of bel naar 06 1886228.
Of stort € 14,95 (plus € 4,95 voor eventuele bezorgkosten als u buiten Hoensbroek woont) op rekeningnummer NL03 INGB 000 1886228 t.n.v. H. Giesen, Hoensbroek onder vermelding van 'boek MG'. U krijgt het boek dan t.z.t. thuisbezorgd. Maar vergeet niet uw adres te vermelden!!Publicaties in 2020


DE AKERSTRAAT, van Ackerweg tot Akerstraat-Noord UITVERKOCHT!
Het schrijversduo Hein Giesen & Hein Bisschops heeft in december 2020 onder onze auspiciën weer een nieuw boek uitgegeven. Het is het zesde boek in de reeks Hoensbroekse Monografieën en het laatste vervolg in de serie over de belangrijkste straten van Hoensbroek. Het boek ‘De Akerstraat’ is maar liefst 236 bladzijden dik en staat natuurlijk boordevol nooit eerder vertoonde foto’s en wetenswaardigheden uit het rijke verleden van deze ooit zo belangrijke straat.
Placeholder image
De oude Ackerweg was al sinds de tijd dat paard en wagen nog het belangrijkste vervoermiddel was een schakel in het traject tussen de bisschopssteden Aken en Roermond. mond. Maar door de komst van de Staatsmijn Emma, die in 1914 in productie ging, kwam de ontwikkeling van deze straat in een ongekende stroomversnelling. Het werd vóór de Tweede Wereldoorlog dé hotspot van de Oostelijke Mijnstreek en bleef tot ver in de jaren zestig een bruisende straat, met een keur aan winkels en cafés.
In het boek worden niet alleen de vele winkels, die de straat al ruim 100 jaar lang omzomen beschreven, maar het geeft ook een terugblik op de opkomst en teloorgang van de Staatsmijn Emma en er wordt met een knipoog gekeken naar de tram, die er vroeger liep.

Gedwongen door de corona-situatie kon er jammer genoeg geen presentatie van het boek plaatsvinden. Het boek zal in deze corona-tijd, waarin wij gedwongen zijn om zoveel mogelijk achter de geraniums te blijven, een welkome gast zijn om eens terug te kijken op de jaren dat onze opa’s de kost verdienden als mijnwerker en ’s zondags met oma over de Akerstraat flaneerden of samen een dansje waagden in een van de vele cafés.

DE HEISTERBERG, de vergeten straat
In april 2020 verscheen van de hand van het schrijversduo Hein Giesen en Hein Bisschops het vijfde deel in de reeks Hoensbroekse Monografieën,
Placeholder image
namelijk ‘De Heisterberg, de vergeten straat’. Het boek telt 76 pagina’s en staat boordevol nooit eerder vertoonde foto’s en wetenswaardigheden uit het verleden van deze straat. Het is nu een bijna vergeten straat, maar deze straat was in de eerste helft van de vorige eeuw de belangrijkste verbindingsweg tussen Hoensbroek-Dorp en een toen bruisende Akerstraat, met een keur aan winkels en cafés. Gedwongen door de coroBoek bestellen?heeft er geen presentatie van het boek kunnen plaatsvinden, maar het boek is wel verkrijgbaar bij de vereniging, diverse plaatselijke boekhandels en natuurlijk bij de beide schrijvers.

Boek bestellen?
U kunt het boek bestellen door € 9.95 te storten op rek.nr. NL03 INGB 0001 886228 t.n.v. H. Giesen met een duidelijke vermelding van uw naam en adres. Binnen Hoensbroek krijgt u het boek dan in enkele dagen thuisbezorgd. Buiten Hoensbroek komen er uiteraard bezorgkosten bij, dan kost het u echter € 14,90.
telebankieren voor u niet mogelijk is kunt u Hein Giesen ook bellen 06 18828428 of mailen naar heingiesen@home.nl en een afspraak met hem maken.

Het boekwerk zal in deze tijd dat het corona-virus ons dwingt thuis te blijven een welkome gast zijn om eens weg te mijmeren en terug te kijken op de tijd dat wij bij het horen van het woord corona alleen maar dachten aan die dikke sigaren van La Paz.

Als u de reeks Hoensbroekse Monografieën compleet wil maken is het zaak er tijdig bij te zijn, het boek heeft slechts een beperkte oplage.


MONUMENTUM, een nieuwe wandelbrochure
Onze vereniging heeft in september 2020 een nieuwe wandelbrochure uitgegeven. Het is een 32 pagina’s dik, full-color boekje op een handig A5-formaat, gedrukt op 130 grams satijnpapier en het is doorspekt met vele foto’s van de objecten langs deze route.

Placeholder image
Begin- en eindpunt van deze bijna 7 kilometer lange wandeling is het kasteel Hoensbroek.
Geïnspireerd door het Hoensbroekse deel van het boek “Iconen en symbolen”, dat ter gelegenheid van Open Monumentendag Heerlen in 2016 is gepubliceerd heeft ons bestuurslid Hein Giesen een route uitgestippeld, die u eerst door de groene long van Hoensbroek-West voert.
Daar wandelt u door de altijd groene beemden langs een weer meanderende Auvermoer, die door zijn dichte oeverbegroeiing met een keur aan wilde bloemen op veel plaatsen niet eens zichtbaar is, richting de boerderijen bij Laar.
Daar kunt u op een zonnige zomerdag heerlijk vertoeven in de ’hoeswei’ en genieten van een goed verzorgde kop koffie.

De route voert u verder via het fraai heringerichte Geleenbeekdal naar de buurtschap Terschuren en over de verzorgde paden van het mooie park van Adelante naar de schaduwrijke wijk de Steenberg.
Via het voormalige mijnspoor voert de route u verder naar het oude St. Janskerkje aan de Markt.
Ook hier heeft u natuurlijk de mogelijkheid om op een terrasje aan de Markt even uit te blazen. Daar vandaan wandelt u via de Muisberg, de Slak en de Metten terug naar het kasteel.

Als het u te lang zou worden ...... onderweg zijn (indien gewenst) een tweetal afkortingen verwerkt, die u in no time terug naar het kasteel voeren.

Belangrijk!
De brochure staat vol wetenswaardigheden over de gebouwen en objecten, die u op uw wandeling passeert. Bovendien kunt u via de QR-code, die voorin het boekje is verwerkt, op vele plekken nog meer informatie krijgen.

Kosten
Monumentum kost slechts € 3,95 en is verkrijgbaar bij de verschillende boek- en tijdschriftenwinkels in Hoensbroek en omgeving en natuurlijk ook bij onze vereniging bij het secretariaat: Klinkertstraat 19 in Hoensbroek.
Geïnteresseerden buiten Hoensbroek, die er prijs op stellen dit kleinood in hun verzameling Limburgensia te hebben, kunnen het boekje bestellen door € 6,95 te storten (dat is inclusief de verzendkosten) op rekeningnummer NL43 INGB 0003 2805 62 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek met een duidelijke vermelding van uw naam en adres met de vermelding Monumentum.


Publicaties in 2017


Placeholder image
DE HOOFDSTRAAT, van 't Kruis tot het kasteel
Op woensdag 15 november 2017 vond om 19.00 uur in de bibliotheek aan de Hoofdstraat de presentatie plaats van de 2e, geheel herziene, druk van dit boek, dat door Hein Giesen en Hein Bisschops is samengesteld.
De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de wethouder van cultuur, Barry Braeken, en aan Paul Tans, vertegenwoordiger van de Hoensbroekse winkeliersvereniging.

Het boek met een omvang van 181 pagina's is een geheel herziene herdruk van de brochure van 59 pagina's met dezelfde naam, die in 2011 als eerste verscheen in de serie Hoensbroekse Monografieën.
Deze
druk bevat zeer veel nieuw en tot nu toe onbekend fotomateriaal.

Het boek is voor € 12,95 te koop bij onze vereniging. Voor verzending per post buiten Hoensbroek komen daar nog
€ 4,95 portokosten bij.

Publicaties in 2016


JOODSE ONDERDUIKERS IN HOENSBROEK
Op donderdag 24 november 2016 werd in een indrukwekkende en zeer druk bezochte bijeenkomst in de aula van het Broeklandcollege aan de Polderstraat in Hoensbroek het boek "Joodse onderduikers in Hoensbroek" gepresenteerd, geschreven door ons lid Jan van den Berg.
Placeholder image
Hoensbroek was voor een aantal Joden in de Tweede Wereldoorlog een vluchtplaats. Tijdens de bezetting vonden deze mensen onderduik bij gezinnen in Hoensbroek. Het merendeel van hen wist op deze manier uit handen van de Duitse bezetter te blijven. Enkelen werden alsnog door de bezetter opgespoord, gearresteerd en ten slotte afgevoerd naar concentratiekampen in waar zij werden vermoord.
Na de bevrijding van Zuid-Limburg - in september 1944 – bleef een deel van de Joodse onderduikers nog een tijd lang in Hoensbroek wonen. Hun eigen woonplaatsen waren nog steeds in handen van de bezetter. Joden, die tijdens de bezetting elders in de regio een schuilplaats hadden gevonden, kwamen na de bevrijding soms naar Hoensbroek. In deze gemeente vonden zij tijdelijke huisvesting, totdat ook zij weer naar hun eigen woonplaatsen konden terugkeren.

Lang en intensief onderzoek
Ons lid Jan v.d. Berg heeft hier in de afgelopen 4 jaar intensief en uitgebreid onderzoek naar gedaan door informatie te verzamelen uit archieven, boeken, kranten, tijdschriften en internet.
Op basis daarvan heeft hij de verhalen weten te reconstrueren. Vervolgens heeft hij zich in verbinding gesteld met voormalige onderduikers die nog steeds in leven zijn, hun nabestaanden en nazaten van onderduikverleners. Deze mensen hebben de verhalen gecontroleerd en voorzien van correcties en aanvullingen.
In de 56 verhalen,die de kern van dit boek vormen, staan de gebeurtenissen centraal van de Joodse onderduikers. In elk verhaal wordt ook, zij het summier, informatie gegeven over de onderduikverleners en verzetsmensen, die betrokken waren bij het onderduikwerk.

Leemtes invullen
De Tweede Wereldoorlog wordt weleens omschreven als "een van de donkerste uit de geschiedenis van de mensheid”. Op een andere manier kan men ook spreken van een donker tijdvak, want wat weten wij eigenlijk van de Joden die in Hoensbroek een onderkomen hadden gevonden? Wat waren hun namen, waar kwamen zij vandaan, wat hebben zij meegemaakt en wat is er met hen na de oorlog gebeurd? Met deze publicatie probeert de auteur deze leemte in de geschiedenis van Hoensbroek op te vullen.

Boek bestellen?
Het boek is voor € 19,95 te koop bij onze vereniging. Voor verzending per post buiten Hoensbroek komen daar nog € 6,95 portokosten bij. Als u een exemplaar wilt bestellen dan kunt u dat doen op een van de volgende manieren: - een telefoontje naar onze secretaris op telefoonummer 0611317861; - een mailtje aan ons secretariaat: secretaris@heemkundehoensbroek.nl. Vermeld in het mailtje a.u.b. het aantal exemplaren, dat u wilt bestellen. Het bedrag (aantal bestelde boeken x € 19,95 +1x € 6,95 portokosten) kunt u overmaken op rekeningnummer NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek. Vermeld bij de betaling het bestelde aantal exemplaren en vergeet vooral niet het verzendadres te vermelden. Zodra onze penningmeester de betaling heeft ontvangen zorgt hij voor de verzending.


Publicaties in 2014


De Kouvender, van 't Kruis tot de Emma (UITVERKOCHT!)
Op zondag 7 september '14 werd op het Kunst-, Cultuur- en Dansfestival in Hartje Hoensbroek het derde deel in onze serie Hoensbroekse
Placeholder image
Monografieën gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd bij die gelegenheid symbolisch aangeboden aan wethouder Martin de Beer.
Het boek bevat niet alleen veel informatie over de bewoners en de bedrijvigheid door de jaren heen in deze straat, maar het geeft ook met heel veel foto's een zeer mooi overzicht van 100 jaar geschiedenis van deze voor Hoensbroek en haar bewoners belangrijke centrale straat.
De vele ondernemers, die in die lange periode kleur hebben gegeven aan dit gebied passeren de revue met allerlei interessante en leuke details, die zeker velen van de lezers kreten van herkenning zullen ontlokken.
Het boek is gebonden in een gesatineerde kleurenomslag, het telt 124 pagina’s en is samengesteld en geschreven door onze leden Hein Giesen en Hein Bisschops.
Het boek is dubbel zo dik als dat over de Nieuwstraat, maar desondanks hebben we de verkoopprijs nog onder de tien euro kunnen houden. Het kostte slechts € 9,95, maar helaas is het door de massale belangstelling nu uitverkocht!.


Publicaties in 2013


Placeholder image
DE NIEUWSTRAAT, van Flattestraat tot Nieuwstraat (UITVERKOCHT!)
Eind juli van dit jaar verscheen in onze serie Hoensbroekse Monografieën als tweede deel het nieuwe boek over de Nieuwstraat en de voormalige Flattestraat.
Met vele foto's uit de periode 1900 tot 2000 wordt weergegeven hoe deze straat en de daaraan wonende bewoners leefden.
Het boek kostte slechts € 6,95, maar het is door de massale belangstelling helaas uitverkocht.


Publicaties in 2012


Jubileumboek over Kasteel Hoensbroek
Placeholder image
Bij gelegenheid van het eerste lustrum van onze vereniging werd door onze vereniging een prachtig boek gepubliceerd over kasteel Hoensbroek en de familie, die haar naam aan dit kasteel heeft gegeven.

Het boek is prachtig vormgegeven en geeft in 208 pagina’s een overzicht van hoe het kasteel in de loop der eeuwen is gegroeid tot het mooiste en grootste tussen Maas en Rijn. En dat wordt geillustreerd met heel veel fotomateriaal, dat nooit eerder is getoond. Onder andere wordt uitgebreid aandacht besteed aan de restauraties van het kasteel in de jaren na 1927 en aan wat zich in de loop der jaren rondom het kasteel heeft afgespeeld. Ook de heraldiek van het adellijk geslacht van Hoensbroeck is uitgebreid in full color beschreven. De vereniging heeft daarbij veel medewerking gekregen van de conservator van het kasteel, Anne Rose Orbons, van het Regionaal Archief Rijckheyt en van stadshistoricus Roelof Braad. We hadden daardoor voor het eerst ook toegang tot de archieven van de stichting Ave Rex Christe, sinds 1927 eigenaar van het kasteel.

De vereniging is veel dank verschuldigd aan allen, die hun medewerking hebben gegeven aan de totstandkoming van dit prachtige boek, maar ook aan alle Vrienden van de Heemkundevereniging voor hun financiële steun. Daarbij hebben we veel te danken aan de inzet van onze leden Jan Bus en Jo Hermanns, die vele vrienden bereid hebben gevonden bij te dragen aan het mogelijk maken van dit boek. Daardoor is het een zeer interessant boek geworden met veel tot nu toe onbekend materiaal.

Te koop voor € 14,95
Het boek kost € 14,95 en is verkrijgbaar bij penningmeester Hein Giesen, G.B. van Hövellplein 12-13 en op woensdagavond in het verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a naast de speeltuin in Mariagewanden. Of stuur een mailtje aan ons secretariaat: secretaris@heemkundehoensbroek.nl.
Het boek is ook te koop bij The Read Shop Hoensbroek, Kouvenderstraat 45 en bij Kantoorboekhandel Peter Wind, Akerstraat Noord 288.
Rondom het Kasteel, Placeholder image een wandeling door het groene Maria-Gewanden met een knipoog naar het verleden (UITVERKOCHT!)
De Heemkundevereniging Hoensbroek heeft medio juli een fraaie wandelbrochure uitgebracht met als titel ”Rondom het kasteel”, een wandeling door Maria-Gewanden met een knipoog naar het verleden.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Wijkbeheer Maria-Gewanden en kost maar
€ 2,95. De wandelbrochure is in Hoensbroek verkrijgbaar bij de entree van Kasteel Hoensbroek, de plaatselijke boekhandel zoals The Read Shop in de Kouvenderstraat, Boekhandel Wind aan de Akerstraat Noord en bij Sigarenmagazijn Peters in de Hoofdstraat. En natuurlijk ook bij de heemkundevereniging zelf.


Placeholder image

Hoensbroekse Monografieën
De Heemkundevereniging Hoensbroek is gestart met een nieuwe boekenreeks, de Hoensbroekse Monografieën.
Als eerste deel in deze serie verscheen dit jaar De Hoofdstraat, van 't Kruis tot het Kasteel (UITVERKOCHT!), geschreven door Hein Giesen.
Het boekje is inmiddels geheel uitverkocht.

In deze reeks Hoensbroekse Monografieën zal één à tweemaal per jaar een nieuw boek verschijnen.

Publicaties in 2010


Lexicon Hoensbroekse schrijvers en dichters
Placeholder image
Op 4 september j.l. vond in de Openbare Bibliotheek aan de Hoofdstraat in Hoensbroek de presentatie plaats van het boek "Lexicon Hoensbroekse schrijvers en dichters", dat door ons lid Bernard Grothues is samengesteld. Het eerste exemplaar werd officieel aangeboden aan burgemeester Paul Depla.
In het boek worden leven en werk beschreven van negenentwintig in Hoensbroek geboren auteurs met een landelijke uitstraling zoals Nop Maas, Pé Hawinkels, Ben van Melick en Pierre Heijboer.
Maar ook komen schrijvers en schrijfsters aan de orde zoals Paul van Hoensbroek, Math Mertens en Fientje Cremers, die in het Hoensbroekse dialect proza en poëzie hebben geschreven en niet te vergeten de 18e en 19e eeuwse Hoensbroekse schrijvers Johan Arnold Daniëls (Sleinada), Egidius Slanghen en Christiaan Quix.
Deze encyclopedie (102 pagina’s) is spontaan ontstaan na het verschijnen van het voortreffelijke Limburgs Literair Lexicon. Daarin werden echter slechts zes Hoensbroekenaren vermeld, terwijl Hoensbroek toch een veelvoud van auteurs heeft voortgebracht. Het criterium voor vermelding, dat gehanteerd werd bij de samenstelling van het Limburgs lexicon werd voor dit boek uitgebreid met de auteurs, die in het dialect hebben gepubliceerd.

Publicaties in 2009

Placeholder image
In 2009 was onze vereniging betrokken bij een uitgave van The Read Shop in Hoensbroek.
Daaraan hebben verschillende leden van de vereniging hun medewerking verleend :
Fotoboek "Hoensbroek - een terugblik" deel 2.
Paul Borger, Jo Brassée en stadshistoricus Roelof Braad hebben naar aanleiding van het grote succes van het fotoboek “Hoensbroek - een terugblik”, dat eind 2006 is verschenen, de koppen weer bij elkaar gestoken en zijn weer aan de slag gegaan om een tweede fotoboek over Hoensbroek te maken. Ook de Heemkundevereniging Hoensbroek, die al veel vóórwerk had gedaan, heeft op haar manier een flinke bijdrage aan deze uitgave geleverd.
Het is eenzelfde hardcover boek geworden als deel 1, 192 pagina's groot met interessante onderwerpen en met prachtige, nooit eerder gepubliceerde foto’s, die een veelzijdig beeld geven van het verleden van de voormalige gemeente Hoensbroek vanaf 1890 tot ongeveer de negentiger jaren van de vorige eeuw.
Het boek is voor € 26,50 verkrijgbaar bij The Read Shop op de Kouvenderstraat in Hoensbroek.
Publicaties in 2008

In 2008 is een tweetal publicaties door de Heemkundevereniging Hoensbroek uitgebracht. Het gaat om de volgende boeken:

Placeholder image
Mariagewanden - Terschuren vroeger....
Een nieuw fotoboek over Maria-Gewanden en Terschuren; een samenwerkingsproject tussen de heemkundevereniging, de stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden en Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis. Het boekje is op vrijdag 21 november 2008 gepresenteerd in de basisschool "De Vlieger" in Mariagewanden.
Het is een goed verzorgd boekwerk geworden waarin behalve een groot aantal nog niet eerder gepubliceerde foto's, ook een gevarieerd overzicht gegeven wordt over de opzet en het ontstaan van de diverse arbeiderswijken en buurtschappen die deze buurt rijk is. Dit alles aangevuld met verhalen, anekdotes en vele foto’s over de scholen, verenigingen en personen die het gezicht van deze buurt bepaald hebben.
Behalve bij onze vereniging is het boekje ook verkrijgbaar bij boekhandel The Readshop, Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek en de prijs bedraagt € 14,95.Breuker jònge sjrieve Breuker Plat
Op woensdag 17 september verscheen een door Math Mertens samengesteld boek met als titel "Breuker Jònge sjrieve Breuker Plat".

Placeholder image
Dit boek omvat de verzamelde proza- en poëziewerken van twee Hoensbroekse dialectschrijvers: uit het verleden Wiel Poulssen, schrijvend onder het pseudoniem Paul van Hoensbroek en uit het heden Math Mertens, gedreven promotor van het Breuker Plat.

Paul van Hoensbroek
Het is voor het eerst, dat de dialectwerken van Paul van Hoensbroek gebundeld in boekvorm worden uitgegeven.
De schrijver werd geboren in Ter Schuren op 11 februari 1893. Na een onderwijzersopleiding werd hij als leerkracht aangesteld aan de lagere school in Buchten. Reeds in zijn studententijd begon hij met het schrijven van gedichten, liederen en verhalen in het Hoensbroeks dialect, hiertoe aangemoedigd door Frans Schleiden, tijdgenoot en kapelaan te Hoensbroek en mede-oprichter van de dialectvereniging VELDEKE. Binnen korte tijd groeide Paul van Hoensbroek uit tot Hoensbroeks bekendste dialectschrijver en vanaf de twintiger jaren in de vorige eeuw waren zijn werken in vele boeken en tijdschriften graag gelezen literatuur. Dit was mede het geval, omdat Paul van Hoensbroek een typische schrijver van zijn tijd was, waarbij een drietal thema’s de hoofdmoot vormden: zijn woonomgeving, de mijnwerkers en religie. Na een studie Nederlands verhuisde hij naar Oirschot, waar hij docent werd aan de Kweekschool en vanaf die tijd schreef hij in de Nederlandse taal. Trots als hij was op zijn afkomst is hij wel zijn hele leven zijn werken blijven schrijven onder de naam Paul van Hoensbroek.

Math Mertens
Dat niet alleen de Nederlandse taal, maar ook het dialect steeds is blijven evolueren blijkt uit de keuze, die gemaakt werd uit de werken van Math Mertens.
Hij is geboren en getogen in Hoensbroek, kreeg het Breuker Plat als het ware met de paplepel ingegoten en is konsekwent de spellingsregels blijven hanteren zoals deze worden voorgeschreven, zij het dan met inachtneming van de aanwijzingen en wijzigingen vanuit de dialectvereniging VELDEKE, waar hij overigens zelf ook deel van uitmaakt. Zijn werken worden gekenmerkt door een eenvoudige en plastische verteltrant, waarin de lezer zich gemakkelijk kan herkennen. In zijn gedicht ‘Mien Vadersjtad’ zal ieder geboren Hoensbroekenaar zichzelf terugvinden, zeker als de vader ook nog eens op de mijn heeft gewerkt. En wie leest hoe hij de onderdelen van ‘Oos Hermeniej’ beschrijft, ziet en hoort als het ware de muziek voorbij trekken. Zijn werk wordt regelmatig in boeken en tijdschriften gepubliceerd en voor eenieder die om raad vraagt bij het schrijven van dialect, is hij een vertrouwde vraagbaak.
Het boekje is prachtig geïllustreerd met tekeningen van Jan Creusen en 156 pagina’s dik.
Behalve bij onze vereniging is het ook verkrijgbaar bij boekhandel The Readshop, Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek. De prijs is laag, slechts € 14,95.


----------------------


Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van een tweetal Hoensbroekse buurten, t.w. de Slak-Horst-Metten in 2012 en de buurt Mariarade in 2014 verschenen de volgende boeken, samengesteld door Hein Giesen en Hein Bisschops, leden van onze vereniging.

Placeholder image
Sjlakke- en Mettebuule (UITVERKOCHT!)
In augustus 2014 publiceerde de Buurtvereniging Slak-Horst-Metten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze buurt een mooi boek. Het gaat over de geschiedenis van de eerste woninggroep van de Woningvereniging Hoensbroek en de bewoners ervan.
Het boek is voor de buurtvereniging samengesteld door onze leden Hein Giesen en Hein Bisschops.
Behalve allerlei wetenswaardigheden over de buurt en haar bewoners door de jaren heen bevat het ook heel veel foto’s van vroeger.
Het boek omvat 76 pagina’s op A4-formaat en telt ruim 200 zeer oude en ook meer recente foto's.
Het is inmiddels uitverkocht.

Mariarade 100 jaar
Placeholder image

In 1916 ging in wat later de buurt Mariarade ging heten, de bouw van start van de Kloosterkolonie. Ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van de buurt werd onder auspiciën van de buurtorganisatie het door onze leden Hein Giesen en Hein Bisschops samengestelde boek '100 jaar Mariarade, van Kloosterkolonie tot Mariarade' gepresenteerd.
Het boek omvat ruim 240 pagina's met zeer veel oude en onbekende foto's, die een prachtig beeld schetsen van de ontwikkeling van deze buurt door de jaren heen.
Het boek is verkrijgbaar voor de prijs van € 14,95 bij de samensteller van het boek Hein Giesen, G.B. van Hövell-plein 12 en bij de heemkundevereniging.

NIEUWS

Placeholder image

De wijk MARIA-GEWANDEN, een nieuw boek
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen ........

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....

WANDELINGEN IN HOENSBROEK
Placeholder image

Wandelingen die u langs de vele gebouwen van Hoensbroek met een monumentaal verleden voeren; ook langs plekken waar die verdwenen zijn. En behalve langs gebouwen voeren deze wandelingen u ook door de groene gebieden, die Hoensbroek rijk is.

Meer.....

PASTOOR RÔSELAERS
Placeholder image

Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek door de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.

Meer.....


STAATSMIJN EMMA
Placeholder image

De start van de steenkoolproductie van de Staatsmijn Emma in 1911 leidde in enkele tientallen jaren tot de groei van Hoensbroek van een slaperig boerendorp van 1200 inwoners tot een industriegemeente met meer dan 20.000 ingezetenen .......

Meer.....