BESTUUR

Conform artikel 9 lid 2 van onze statuten wordt het bestuur gekozen door de leden van de vereniging. In onze jaarvergadering is de invulling van de volgens het rooster van aftreden ontstane vacatures daarom een vast agendapunt.

In onze jaarvergadering van 28 maart 2018 werden de dan bestaande vacatures ingevuld, waardoor het bestuur er sindsdien alsvolgt uitziet:

  dagelijks bestuur:
 • voorzitter: Jan Bus, Houwerstraat 11, 6431 AL Hoensbroek
 • secretaris: Wim Kortekaas, Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek; secretaris@heemkundehoensbroek.nl
 • penningmeester: Arjan Suzenaar, Kouvenderstraat 130, 6431 HH Hoensbroek; penningmeester@heemkundehoensbroek.nl
  bestuursleden:
 • Els Ermers-Pijls, Kloosterstraat 1, 6431 LV Hoensbroek
 • Han Ruyters, Vrouwjuttenstraat 10a, 3512 PS Utrecht
 • Piet Meessen, Mgr. Lebouillestraat 61, 6431 KJ Hoensbroek
 • Henri Peters, Slot Harenlaan 2, 6432 JP Hoensbroek
 • Ron van Hoof, Burgstraat 4, 6436 ES Amstenrade

Het bestuur vergadert in principe elke eerste maandag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

 

NIEUWS

Placeholder image

Fotopresentatie "Nieuw Lotbroek" op donderdag 29 november a.s.
Op donderdagavond 29 november a.s. houdt de Heemkundevereniging Hoensbroek een fotolezing over de buurt Nieuw Lotbroek in de kantine van voetbalclub FC Hoensbroek.....

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....