WELKOM OP ONZE WEBSITE

Terugblikken op de geschiedenis van Hoensbroek is in verenigingsverband mogelijk in de Heemkundevereniging Hoensbroek.
Door dit in verenigingsverband te doen zijn er veel meer mogelijkheden om zaken te achterhalen die voor bepaalde mensen, families of groeperingen historisch interessant of belangrijk kunnen zijn.

Leden van onze vereniging zijn mensen die zich hebben toegelegd op het verzamelen van oude ansichten of die zich verdiept hebben in de ontstaansgeschiedenis van markante gebouwen. Soms heeft dat ook raakvlakken met het Breuker plat, het dialect van Hoensbroek. En dat kan uitgedragen worden door onder andere bijeenkomsten, al of niet geïllustreerd met dia’s en foto's of oude films.
Maar dat kan ook in de vorm van publikaties in ons verenigingsblad of in andere vorm.

Ook onderzoeken naar het romeinse en middeleeuwse verleden zijn binnen de vereniging mogelijk, maar natuurlijk ook archeologie, stamboomonderzoek en onderzoek naar de herkomst van straatnamen met hun betekenis en achtergrond zijn onderwerpen, waaraan aandacht wordt besteed.

Op deze website kunt u vinden wat onze vereniging precies doet, hoe u lid kunt worden, welke activiteiten wij organiseren, aan welke werkgroepen u kunt deelnemen, waar u ons kunt vinden, enz.

Facebooklogo U kunt ons ook op Facebook vinden via de zoekfunctie: 'Heemkundevereniging Hoensbroek'. Daar vindt u de meest actuele informatie en andere wetenswaardigheden over onze vereniging en haar activiteiten


Placeholder image
Wij zijn een door de Belastingdienst erkende culturele ANBI-instelling. U vindt ons hier in het betreffende register van de Belastingdienst.Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening legt ook onze organisatie meer verplichtingen op bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen zijn wij, met steun van de gemeente Heerlen en de provincie Limburg, druk bezig de benodigde stappen te zetten op de weg naar een privacyverklaring, die voldoet aan de eisen, die de nieuwe Europese regelgeving op dit terrein aan ons stelt. Zodra deze gereed is zullen wij deze verklaring op deze website publiceren en onze leden verder informeren. Zolang de privacyverklaring nog niet gereed is gaan wij ook nu al, zoals in het verleden steeds het geval was, zeer voorzichtig om met de gegevens die wij van onze leden en van anderen in ons bezit hebben en stellen deze nooit, zonder uw toestemming, ter beschikking aan derden.NIEUWS

Placeholder image

De Heisterberg, de vergeten straat?
In april 2020 verscheen van de hand van het schrijversduo Hein Giesen en Hein Bisschops het 5e deel in de reeks Hoensbroekse Monografieën, ........

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....