gemeentehuis Hoensbroek
  voormalig gemeentehuis Hoensbroek aan de Nieuwstraat
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laatst bijgewerkt :2 november 2014Welkom op onze website

Terugblikken op de geschiedenis van Hoensbroek is in verenigingsverband mogelijk in de Heemkundevereniging Hoensbroek.
Door dit in verenigingsverband te doen zijn er veel meer mogelijkheden om zaken te achterhalen die voor bepaalde mensen, families of groeperingen historisch belangrijk kunnen zijn.

Leden van onze vereniging zijn mensen die zich hebben toegelegd op het verzamelen van oude ansichten of die zich verdiept hebben in de ontstaansgeschiedenis van markante gebouwen. Soms heeft dat ook raakvlakken met het Breuker plat, het dialect van Hoensbroek. En dat kan uitgedragen worden door onder andere bijeenkomsten, al of niet geïllustreerd met dia’s en of oude films.
Maar dat kan ook in de vorm van publikaties in ons verenigingsblad of in andere vorm.

Ook onderzoeken naar het romeinse en middeleeuwse verleden zijn binnen de vereniging mogelijk, maar natuurlijk ook archeologie, stamboomonderzoek en onderzoek naar de herkomst van straatnamen met hun betekenis en achtergrond zijn onderwerpen, waaraan aandacht wordt besteed.

Op deze website kunt u vinden wat onze vereniging precies doet, hoe u lid kunt worden, welke activiteiten wij organiseren, aan welke werkgroepen u kunt deelnemen, waar u ons kunt vinden, enz.

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening legt ook onze organisatie meer verplichtingen op bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen zijn wij, met steun van de gemeente Heerlen en de provincie Limburg, druk bezig de benodigde stappen te zetten op de weg naar een privacyverklaring, die voldoet aan de eisen, die de nieuwe Europese regelgeving op dit terrein aan ons stelt. Zodra deze gereed is zullen wij deze verklaring op deze website publiceren en onze leden verder informeren.
Zolang de privacyverklaring nog niet gereed is gaan wij ook nu al, zoals in het verleden steeds het geval was, zeer voorzichtig om met de gegevens die wij van onze leden en van anderen in ons bezit hebben en stellen deze nooit, zonder uw toestemming, ter beschikking aan derden.  

FacebooklogoOok kunt u ons op Facebook via de zoekfunctie vinden: zoek naar 'Heemkundevereniging Hoensbroek'. Daar vindt u de meest actuele informatie en andere wetenswaardigheden over onze vereniging en haar activiteiten.