Kouvenderstraat
  Kouvenderstraat met rechts de Christiaan Quixstraat
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laatst bijgewerkt: 17 oktober 2014Publicaties

We willen graag tussentijds de leden op de hoogte houden van de wederwaardigheden in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium.
Maar ook onze eigen internetsite is zeer geschikt medium om zowel de leden als belangstellenden regelmatig op de hoogte te stellen van de aktuele stand van zaken van de werkzaamheden en aktiviteiten van onze vereniging. In ieder geval houdtl de werkgroep redactie zich hiermee bezig.
De werkgroep zal zich echter niet hiertoe beperken, maar ook andere vormen van PR en communicatie zullen er aan de orde komen.

Boek over ‘Joodse onderduikers in Hoensbroek’

Op donderdag 24 november 2016 werd in een indrukwekkende en zeer druk bezochte bijeenkomst in de aula van het Broeklandcollege aan de Polderstraat in Hoensbroek het boek "Joodse onderduikers in Hoensbroek", geschreven door ons lid Jan van den Berg, gepresenteerd.

Hoensbroek was voor een aantal Joden in de Tweede Wereldoorlog een vluchtplaats. Tijdens de bezetting vonden deze mensen onderduik bij gezinnen in Hoensbroek. Het merendeel van hen wist op deze manier uit handen van de Duitse bezetter te blijven. Enkelen werden alsnog door de bezetter opgespoord, gearresteerd en ten slotte afgevoerd naar concentratiekampen in het oosten, waar zij werden vermoord. Na de bevrijding van Zuid-Limburg - in september 1944 – bleef een deel van de Joodse onderduikers nog een tijd lang in Hoensbroek wonen. Hun eigen woonplaatsen waren nog steeds in handen van de bezetter. Joden, die tijdens de bezetting elders in de regio een schuilplaats hadden gevonden, kwamen na de bevrijding soms naar Hoensbroek. In deze gemeente vonden zij tijdelijke huisvesting, totdat ook zij weer naar hun eigen woonplaatsen konden terugkeren.

Lang en intensief onderzoek
Ons lid Jan v.d. Berg heeft hier in de afgelopen 4 jaar intensief en uitgebreid onderzoek naar gedaan door informatie te verzamelen uit archieven, boeken, kranten, tijdschriften en internet. Op basis daarvan heeft hij de verhalen weten te reconstrueren. Vervolgens heeft hij zich in verbinding gesteld met voormalige onderduikers die nog steeds in leven zijn, hun nabestaanden en nazaten van onderduikverleners. Deze mensen hebben de verhalen gecontroleerd en voorzien van correcties en aanvullingen. De 56 verhalen vormen de kern van een in september van dit jaar te publiceren monografie. Hierin staan de gebeurtenissen centraal van de Joodse onderduikers. In elk verhaal wordt ook, zij het summier, informatie gegeven over de onderduikverleners en verzetsmensen, die betrokken waren bij het onderduikwerk.

Leemtes invullen
De Tweede Wereldoorlog wordt weleens omschreven als "een van de donkerste uit de geschiedenis van de mensheid”. Op een andere manier kan men ook spreken van een donker tijdvak, want wat weten wij eigenlijk van de Joden die in Hoensbroek een onderkomen hadden gevonden? Wat waren hun namen, waar kwamen zij vandaan, wat hebben zij meegemaakt en wat is er met hen na de oorlog gebeurd?  Met deze publicatie probeert de auteur deze leemte in de geschiedenis van Hoensbroek op te vullen.

Boek bestellen?
Het boek is voor € 19,95 te koop bij onze vereniging.Voor verzending per post buiten Hoensbroek komen daar nog € 6,95 portokosten bij.
Als u een exemplaar wilt bestellen dan kunt u dat doen op een van de volgende manieren:
- een telefoontje naar onze secretaris op telefoonummer 0611317861;
- een mailtje aan ons secretariaat: secretaris@heemkundehoensbroek.nl. Vermeld in het mailtje a.u.b. het
aantal exemplaren, dat u wilt bestellen.
Het bedrag (aantal bestelde boeken x € 19,95 +1x € 6,95 portokosten) kunt u overmaken op rekeningnummer NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek. Vermeld bij de betaling het bestelde aantal exemplaren en vergeet vooral niet het verzendadres te vermelden. Zodra onze penningmeester de betaling heeft ontvangen zorgt hij voor de verzending.

Publicaties in 2014

De Kouvender
van 't Kruis tot de Emma

Op zondag 7 september '14 werd op het Kunst-, Cultuur- en Dansfestival in Hartje Hoensbroek het derde deel in onze serie Hoensbroekse Monografieën gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd bij die gelegenheid symbolisch aangeboden aan wethouder Martin de Beer.
Met niet alleen veel informatie over de bewoners en de bedrijvigheid door de jaren heen in deze straat, maar ook met heel veel foto's geeft het boek een een zeer mooi overzicht van 100 jaar geschiedenis van deze voor Hoensbroek en haar bewoners belangrijke centrale straat. De vele ondernemers, die in die lange periode kleur hebben gegeven aan dit gebied passeren de revue met allerlei interessante en leuke details, die zeker velen van de lezers kreten van herkenning zullen ontlokken.
Het boek is gebonden in een gesatineerde kleurenomslag, het telt 124 pagina’s en is samengesteld en geschreven door Hein Giesen en Hein Bisschops. Het boek is dubbel zo dik als dat over de Nieuwstraat, maar we hebben de verkoopprijs nog onder de tien euro kunnen houden. Het kost slechts € 9,95. waarvoor het boek ook in de plaatselijke boekhandel te koop is. U kunt het boek bij de heemkundevereniging bestellen door € 9,95 te storten op rek.nr. NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundever. Hoensbroek o.v.v. 'Boek Kouvender'.
Als u in Hoensbroek woont krijgt U het boek dan gratis thuisbezorgd. Buiten Hoensbroek dient u
echter € 3,95 bezorgkosten extra betalen, dus € 13,90. Het boek is natuurlijk ook gewoon te koop bij de schrijvers
Hein Giesen en Hein Bisschops of bij de plaatselijke boeken- en tijdschriftenzaken.


Publicaties in 2013

De Nieuwstraat
van Flattestraat tot Nieuwstraat
Eind juli van dit jaar verscheen in onze serie Hoensbroekse Monografieën als tweede deel het nieuwe boek over de Nieuwstraat en de voormalige Flattestraat. Met vele foto's uit de periode 1900 tot 2000 wordt weergegeven hoe deze straat en de daaraan wonende bewoners leefden.
Het boek is voor € 6,95 te verkrijgen bij The Readshop Hoensbroek, bij boekhandel Wind en Sigarenzaak Peters en uiteraard ook in de kapsalon van onze penningmeester Hein Giesen aan het Gouverneur van Hövellplein 13 in Hoensbroek.

 

 

Sjlakke- en Mettebuule

In augustus publiceerde de Buurtvereniging Slak-Horst-Metten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze buurt een mooi boek.
Het gaat over de geschiedenis van de eerste woninggroep van de Woningvereniging Hoensbroek en de bewoners ervan.
Het boek is voor de buurtvereniging samengesteld door onze leden Hein Giesen en Hein Bisschops.
Behalve allerlei wetenswaardigheden over de buurt en haar bewoners door de jaren heen bevat het ook heel veel foto’s van vroeger.
Het boek omvat 76 pagina’s op A4-formaat en telt ruim 200 zeer oude en ook meer recente foto's.
Het is inmiddels helaas niet meer verkrijgbaar, omdat het is uitverkocht.


Publicaties in 2012

Rondom het Kasteel
Een wandeling door het groene Maria-Gewanden met een knipoog naar het verleden

De Heemkundevereniging Hoensbroek heeft medio juli een fraaie wandelbrochure uitgebracht
met als titel ”Rondom het kasteel”, een wandeling door Maria-Gewanden met een knipoog naar het verleden.

voorpagina Rondom....

De bijna 6 kilometer lange wandeling is samengevat in een 24 pagina’s tellende full colour brochure en voert u vanaf het kasteel Hoenbroek door de groene beemden en weides van de Caumer- en Geleenbeek, langs de buurtschappen Terschuren en Schurenberg, door het Jeugrubbebos en slingerend over de Steenberg weer terug naar het vertrekpunt.
Het is geschreven en samengesteld door Hein Giesen.

Het boekje is geïllustreerd met vele foto’s van vroeger en nu, verwijst naar bijzondere plekken en verhaalt, waar nodig, over de rijke historie van dit gebied.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Wijkbeheer Maria-Gewanden en kost maar € 2,95.

De wandelbrochure is in Hoensbroek verkrijgbaar bij de entree van Kasteel Hoensbroek, de plaatselijke boekhandel zoals
The Read Shop in de Kouvenderstraat, Boekhandel Wind aan de Akerstraat Noord en bij Sigarenmagazijn Peters in de Hoofdstraat.
En natuurlijk ook bij de heemkundevereniging zelf.

Hoensbroekse Monografieën
De Heemkundevereniging Hoensbroek is gestart met een nieuwe boekenreeks, de Hoensbroekse Monografieën.
Het eerste deel, De Hoofdstraat van Kruis tot Kasteel, geschreven door Hein Giesen, is onlangs verschenen.  In deze reeks zal
één à tweemaal per jaar een boek verschijnen.
De Hoofdstraat

Het boekje “De Hoofdstraat” geeft u een overzicht van deze straat als oude winkelstraat en de teloorgang ervan, die is ontstaan door ons veranderde koopgedrag en het beleid van de gemeente in deze.
Het schetst middels de vele foto’s een mooi tijdsbeeld met een nadruk op de jaren vijftig van de vorige eeuw.  Het is een vervolg op de vier afleveringen die in de nummers 7 t/m 10 van ons verenigingsblad “Oos Gebrook” zijn gepubliceerd, maar het boekje is veel uitgebreider. Het omvat 56 pagina’s op A4-formaat en is geïllustreerd met veel, nooit eerder vertoonde, foto’s. Het boekje kost € 6,95.

Het boekje is verkrijgbaar bij onze penningmeester Hein Giesen of door storting van € 6,95 op bankrekening 3280562 t.n.v. Heemkundever. Hoensbroek o.v.v. ‘Hoofdstraat’.

In Hoensbroek krijgt u het boek dan gratis thuisbezorgd, buiten Hoensbroek dient u met € 2,50 bezorgkosten rekening te houden en moet u dus totaal € 9,45 storten.
Het boekje is ook te koop bij The Read Shop in de Kouvenderstraat en bij boekhandel Wind aan de Akerstraat Noord in Hoensbroek.Publicaties in 2010

Lexicon Hoensbroekse schrijvers en dichters


Op 4 september j.l.. vond in de Openbare Bibliotheek aan de Hoofdstraat in Hoensbroek de presentatie plaats van het boek "Lexicon Hoensbroekse schrijvers en dichters", dat door ons lid Bernard Grothues is samengesteld.

Het eerste exemplaar werd officieel aangeboden aan burgemeester
Paul Depla.
In het boek worden leven en werk beschreven van negenentwintig in Hoensbroek
geboren auteurs met een landelijke uitstraling zoals Nop Maas, Pé Hawinkels, Ben
van Melick en Pierre Heijboer. Maar ook komen schrijvers en schrijfsters aan de orde
zoals Paul van Hoensbroek, Math Mertens en Fientje Cremers, die in het Hoensbroekse
dialect proza en poëzie hebben geschreven en niet te vergeten de 18e en 19e eeuwse
Hoensbroekse schrijvers Johan Arnold Daniëls (Sleinada), Egidius Slanghen en
Christiaan Quix.

Deze encyclopedie (102 pagina’s) is spontaan ontstaan na het verschijnen van het
voortreffelijke Limburgs Literair Lexicon. Daarin werden echter slechts zes
Hoensbroekenaren vermeld, terwijl Hoensbroek toch een veelvoud van auteurs heeft
voortgebracht. Het criterium voor vermelding, dat gehanteerd werd bij de samenstelling
van het Limburgs lexicon werd voor dit boek uitgebreid met de auteurs, die in het dialect hebben gepubliceerd.


Publicaties in 2009

In 2009 was onze vereniging betrokken bij een uitgave van The Read Shop in Hoensbroek. Daaraan hebben verschillende leden van de vereniging hun medewerking verleend :

 • Fotoboek "Hoensbroek - een terugblik" deel 2
  Hoensbroek een terugblik dl. 2 voorpaginaPaul Borger, Jo Brassée en stadshistoricus Roelof Braad hebben naar aanleiding
  van het grote succes van het fotoboek “Hoensbroek - een terugblik”, dat eind 2006
  is verschenen, de koppen weer bij elkaar gestoken en zijn weer aan de slag
  gegaan om een tweede fotoboek over Hoensbroek te maken.
  Ook de Heemkundevereniging Hoensbroek, die al veel vóórwerk had gedaan, heeft
  op haar manier een flinke bijdrage aan deze uitgave geleverd.
  Het is eenzelfde
  hardcover boek geworden als deel 1, 192 pagina's groot met interessante onderwerpen
  en met prachtige, nooit eerder gepubliceerde foto’s, die een veelzijdig beeld geven van
  het verleden van de voormalige gemeente Hoensbroek vanaf 1890 tot ongeveer de
  negentiger jaren van de vorige eeuw.

  Het boek is voor € 26,50 verkrijgbaar bij The Read Shop op de Kouvenderstraat in Hoensbroek.


Publicaties in 2008

in 2008 is een tweetal publicaties door de Heemkundevereniging Hoensbroek uitgebracht. Het gaat om de volgende boeken:
 • een nieuw fotoboek over Maria-Gewanden en Terschuren; een samenwerkingsproject tussen de
  heemkundevereniging, de stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden en Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis.
  Maria-Gewanden vroegerHet boekje is op vrijdag 21 november 2008 gepresenteerd in de basisschool "De Vlieger" in Mariagewanden. Het is een goed verzorgd boekwerk geworden waarin behalve een groot aantal nog niet eerder gepubliceerde foto's, ook een gevarieerd overzicht gegeven wordt over de opzet  en het  ontstaan van de diverse arbeiderswijken en buurtschappen die deze buurt rijk is.
  Dit alles aangevuld met verhalen, anekdotes  en vele foto’s over de scholen, verenigingen en personen die het gezicht van deze  buurt bepaald hebben.Behalve bij onze vereniging is het boekje ook verkrijgbaar bij boekhandel The Readshop, Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek en de prijs bedraagt € 14,95.


 • op woensdag 17 september verscheen een door Math Mertens samengesteld boek met als titel "Breuker Jònge sjrieve
  Breuker Plat"
  .

  Breuker Jonge sjrieve Breuker PlatDit boek omvat de verzamelde proza- en poëziewerken van twee Hoensbroekse
  dialectschrijvers: uit het verleden Wiel Poulssen, schrijvend onder het pseudoniem
  Paul van Hoensbroek en uit het heden Math Mertens, gedreven promotor van het Breuker Plat.

  Paul van Hoensbroek

  Het is voor het eerst, dat de dialectwerken van Paul van Hoensbroek gebundeld in
  boekvorm worden uitgegeven.
  De schrijver werd geboren in Ter Schuren op 11 februari 1893. Na een onderwijzersopleiding werd hij als leerkracht aangesteld aan de lagere school in Buchten. Reeds in zijn studententijd begon hij met het schrijven van gedichten, liederen en verhalen in het Hoensbroeks dialect, hiertoe aangemoedigd door Frans Schleiden, tijdgenoot en kapelaan te Hoensbroek en mede-oprichter van de dialectvereniging VELDEKE. Binnen korte tijd groeide Paul van Hoensbroek uit tot Hoensbroeks bekendste dialectschrijver en vanaf de twintiger jaren in de vorige eeuw waren zijn werken in vele boeken en tijdschriften graag gelezen literatuur. Dit was mede het geval, omdat Paul van Hoensbroek een typische schrijver van zijn tijd was, waarbij een drietal thema’s de hoofdmoot vormden: zijn woonomgeving, de mijnwerkers en religie. Na een studie Nederlands verhuisde hij naar Oirschot, waar hij docent werd aan de Kweekschool en vanaf die tijd schreef hij in de Nederlandse taal.
  Trots als hij was op zijn afkomst is hij wel zijn hele leven zijn werken blijven schrijven onder de naam Paul van Hoensbroek.


  Math Mertens

  Dat niet alleen de Nederlandse taal, maar ook het dialect steeds is blijven evolueren blijkt uit de keuze die wij maakten uit de werken van Math Mertens.
  Hij is geboren en getogen in Hoensbroek, kreeg het Breuker Plat als het ware met de paplepel ingegoten en is konsekwent de spellingsregels blijven hanteren zoals deze worden voorgeschreven, zij het dan met inachtneming van de aanwijzingen en wijzigingen vanuit de dialectvereniging VELDEKE, waar hij overigens zelf ook deel van uitmaakt.
  Zijn werken worden gekenmerkt door een eenvoudige en plastische verteltrant, waarin de lezer zich gemakkelijk kan herkennen.
  In zijn gedicht ‘Mien Vadersjtad’ zal ieder geboren Hoensbroekenaar zichzelf terugvinden, zeker als de vader ook nog eens op de mijn heeft gewerkt. En wie leest hoe hij de onderdelen van ‘Oos Hermeniej’ beschrijft, ziet en hoort als het ware de muziek voorbij trekken. Zijn werk wordt regelmatig in boeken en tijdschriften gepubliceerd en voor eenieder die om raad vraagt bij het schrijven van dialect, is hij een vertrouwde vraagbaak.
  Het boekje is prachtig geïllustreerd met tekeningen van Jan Creusen en 156 pagina’s dik. Behalve bij onze vereniging is het ook verkrijgbaar bij boekhandel The Readshop, Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek. De prijs is laag, slechts € 14,95.