hoeve terlinden
  Hoeve Terlinden
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laatst bijgewerkt: 2 november 2014Interessante heemkundelinks

We hebben hier een aantal interessante links verzameld, die te maken hebben met Hoensbroek, met heemkunde en (streek)geschiedenis in onze directe omgeving en elders in Limburg, met genealogie, met de Limburgse mijnbouw en met archieven en archiefonderzoek. En soms lopen die verschillende onderwerpen door elkaar.

Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Hoensbroek

De website van Guy Hoenen over de geschiedenis van Nieuw Lotbroek:
http://www.nieuwlotbroek.com/

IVN Hoensbroek: http://www.ivnhoensbroek.nl/

Het Amerikaanse leger en de bevrijding van Hoensbroek http://members.home.nl/mjbtje/index.html

Heemkundeverenigingen in Parkstad en overig Limburg

Heemkundevereniging Wijnandsrade:
http://www.vriendenvanwijnandsrade.nl/

Heemkundevereniging Landgraaf:
http://www.heemkundelandgraaf.nl/

Heemkundevereniging Heerlerheide:
http://www.heemkundevereniging-heerlerheide.nl/

Heemkundevereniging Heerlen Stad
http://www.heemkundeverenigingheerlenstad.nl

Heemkundevereniging Brunssum:
http://www.heemkundebrunssum.nl/

Kerkrade, Gisteren en Vandaag:
http://www.kgv.nl/

de gezamenlijke heemkundeverenigingen in Oostelijk Zuid - Limburg:
http://www.heemkunde.net/

Stichting kruisen en kapellen in Limburg:
http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl/

Geschiedkundige verenigingen

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), houdt zich sedert 1863 bezig met het bevorderen van het onderzoek naar de geschiedenis van Limburg en het uitdragen van de kennis over de geschiedenis van Limburg:
http://www.lgog.nl/

Land van Herle (geschiedenis van Parkstad Limburg):
http://www.landvanherle.nl/

Genealogie

Wiewaswie, om snel te zoeken naar uw voorouders in Nederland:
http://www.wiewaswie.nl

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV):
http://www.ngv.nl/

NGV, afdeling Zuid-Limburg:
http://zuidlimburg.ngv.nl/

Genealogie in Limburg:
http://genealogie-limburg.net/

Archieven en archiefonderzoek

Rijckheyt: het Stadsarchief Heerlen, sinds 1924 gemeentearchief van Heerlen, is met ingang van april 2006 Rijckheyt geworden. Zij is het gemeentearchief voor Brunssum, Heerlen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Gulpen-Wittem:
http://www.rijckheyt.nl/

Regionaal Historisch Centrum Limburg
http://www.rhcl.nl/

Archieven.org: de portal voor archiefonderzoekers: advies, databanken, educatie, archiefonderzoek en kenniskrant:
http://archieven.org/

Wat was waar?: op WatWasWaar.nl vind je historische informatie over elke plek in Nederland. Speur naar historische kaarten, of foto's van je eigen leefomgeving of een plek die je interesseert.
http://watwaswaar.nl/

Mijnbouw

Een uitgebreide site van de TU Delft met informatie over de winning van steenkool in Nederland met daarin ook veel foto’s van o.a. de Staatsmijn Emma:
http://www.ta.tudelft.nl/coalpage/start_NL.htm

Mijnbouw Wim, de site van Wim Schoenmaekers over mijnbouw in Limburg:
http://members.home.nl/wimschoenmaekers

Webplein voor de geschiedenis van de Nederlandse mijnindustrie en de Limburgse mijnen in het bijzonder:
http://www.demijnen.nl

Uitgebreide site over alle Limburgse mijnen en daarmee gerelateerde instellingen en voorzieningen; met veel foto's van o.a. de Staatsmijn Emma
http://www.limburgsemijnen.nl/