pastoor Roselaers
  Jan Lucas Röselaers
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laatst bijgewerkt: 28 april 2017Jan Lucas Röselaers, pastoor te Hoensbroek van 1911 tot 1939

Pastoor Röselaers was van 1911 tot aan zijn emeritaat in 1939 pastoor van Hoensbroek. Na vervolgens enige jaren in een van de torens van kasteel Hoensbroek te hebben gewoond overleed hij op 30 maart 1949 in Houthem.
- op 30 mei 1857 werd hij in Brunssum geboren
- op 29 maart 1884 werd hij priester gewijd
- op 31 januari 1911 werd hij pastoor te Hoensbroek
- in 1927 oprichting Vereniging (later stichting) Ave Rex Christe met aankoop van het kasteel voor 60.000 gulden (die hij leent van de Woningvereniging Hoensbroek, waarvan hij oprichter en voorzitter is). Hij was toen 70 jaar oud!
- 1929 tot 1943 (met een uitloop tot 1953) ingrijpende restauratie van het kasteel met financiering via persoonlijke contacten met de directie van Staatsmijnen en de minister van Sociale Zaken
- In 1939 gaat hij als pastoor met emeritaat; gaat wonen in een ingangstoren van het kasteel; later woont hier Bertus Aafjes met zijn gezin.
- In 1947 eerste contacten met Staatsmijnen, die het kasteel gaan exploiteren als cultureel centrum
- 9 maart 1949 overlijden te Houthem, bijna 92 jaar oud.

Grote sociale en maatschappelijke verdiensten
Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek: de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.
Op 5 oktober 1912 werd een volksbibliotheek opgericht. Er kwam een afdeling Hoensbroek van de R.K. Werkliedenbond.
Op 29 augustus 1914 werd een avondtekenschool opgericht. In het hetzelfde jaar kwam er een cinema, evenals de volksbibliotheek gehuisvest in het oude kerkje.
Op 15 oktober 1914 werd de R.K. Zang- en Toneelvereniging “Ons Genoegen” opgericht.
Al deze oprichtingen vonden op de pastorie aan de Hoofdstraat plaats.
Om in de behoefte aan nieuwe woningen te voorzien werd op 15 maart 1912 de Woningvereniging Hoensbroek opgericht. De pastoor schreef zelf de statuten voor de nieuwe vereniging. Na enkele jaren ging de woningvereniging als eerste deel uitmaken van het overkoepelende orgaan “Ons Limburg”.
Ook het rooms-katholiek onderwijs had de bijzondere aandacht van de pastoor. Hij was direct betrokken bij de stichting van heel wat scholen in Hoensbroek, zoals in oktober 1929 de Muziekschool Hoensbroek en omstreken.

De grootste verdienste van de pastoor was het behoud van kasteel Hoensbroek. Het in verval geraakte kasteel dreigde in 1921 in een openbare verkoop te worden verkocht. Een stichting, die het monument zou kunnen kopen en in stand houden bestond in Hoensbroek niet. De pastoor ging aan het werk en wist in 1927 de Vereniging “Ave Rex Christe” op te richten. Deze vereniging kocht het kasteel met de bijbehorende gronden. Pastoor Röselaers peuterde in de volgende jaren dankzij zijn grote netwerk bij de overheid en elders veel subsidies los. Met deze gelden werd het kasteel in de jaren dertig grondig gerestaureerd.

Een beeld voor pastoor Röselaers
Op initiatief van ir. P.A.M. Mertens spant een werkgroep van de heemkundevereniging zich, vanwege zijn grote maatschappelijke en sociale verdiensten, al enige tijd in voor de plaatsing van een beeld van pastoor Jan Lucas Röselaers (pastoor in de centrumparochie Sint Jan Evangelist van 1911 tot 1939). We mogen gerust stellen, dat deze pastoor een der belangrijkste personen in Hoensbroek was tijdens de eerste helft van de 20e eeuw. Hij heeft, onder andere door zijn voorzitterschap van de Woningvereniging Hoensbroek, Hoensbroek zijn huidige gestalte gegeven. En hij redde kasteel Hoensbroek van de ondergang door de oprichting van de Stichting Ave Rex Christe, die het kasteel aankocht en liet restaureren. We missen in onze plaats nog steeds een standbeeld voor deze pionier en prominente figuur. Inmiddels zijn er al vergevorderde besprekingen op gemeentelijk niveau geweest. Hoewel daar wel concrete ideeën over zijn staat de plaats waar dit beeld zou moeten komen nog helemaal niet vast. verenigingen

Vier ontwerpen voor een standbeeld
In opdracht van de werkgroep heeft een kunstenares, Ingrid Mol uit Purmerend, zelfs al een 4-tal ontwerpen voor een bronzen en een keramiek beeld gemaakt. Meer informatie over deze ontwerpen en over de grote verdiensten van pastoor Röselaers vindt u op deze pagina. We zouden het zeer op prijs stellen als we van u een reactie op deze ontwerpen zouden ontvangen. Wat vindt u ervan? Welk ontwerp heeft uw voorkeur en waarom? Reacties kunt u sturen aan secretaris@heemkundehoensbroek.nl. Omdat de totale kosten van het beeld circa 30.000 euro zullen bedragen zijn we zijn hard op zoek naar sponsors voor dit project.

Voorstel 1
Een bronzen beeld van pastoor Jan Lucas Röselaers met een sokkel met reliëfs en met een bijbehorende beeldroman.
Afmetingen beeld
:
Totale hoogte: 3.00 meter
Hoogte beeld: 2.00 meter
Hoogte sokkel: 1.00 meter
Maten van de reliëfs: ongeveer 0.80 meter x 0.60 meter
Omschrijving: Figuratief beeld van de pastoor van brons. De pastoor draagt een bouwtekening in zijn hand. De sokkel is van beton.

De 4 kanten van de sokkel hebben een bronzen reliëf waarop een scène uit het leven van de pastoor te zien is. De reliëfs zijn tekeningen uit de beeldroman.

Beeldroman: Een beeldroman over het leven van de pastoor. Wie het beeld bezoekt kan via een website een voorbeeld van het album downloaden. Het echte album is te koop. Het album is print-on-demand.

Voorstel 2
Een keramisch standbeeld van pastoor Jan Lucas Röselaers met een sokkel met keramische reliëfs en met een bijbehorende beeldroman (idem als bij voorstel 1: hetzelfde beeld in een bronzen uitvoering).
Afmetingen beeld:
Totale hoogte
: 3.30 meter
Hoogte beeld: 2.20 meter
Hoogte sokkel: 1.10 meter
Maten van de reliëfs: ongeveer 0.80 meter x 0.60 meter
Omschrijving: Idem als bij voorstel 1, maar uitgevoerd in keramiek.
Beeldroman: Idem als bij voorstel 1.

Voorstel 3
Een bronzen beeld, samengesteld uit elementen, die kenmerkend zijn voor het leven en het werk van pastoor Röselaers.
Afmetingen beeld
:
Totale hoogte van het beeld met sokkel: 2.50 meter
Hoogte beeld: 1.50 meter
Breedte beeld: 1.50 meter
Hoogte sokkel: 1.00 meter
Breedte sokkel: 1.50 meter

Elementen: Een staande pastoor Röselaers. Het gezicht van Jezus, die de pastoor verlicht. Naar school gaande kinderen en een aantal scholen. De mijnen met onder de grond een opengespleten steen, waarin de mijnwerkers te zien zijn. Kasteel Hoensbroek De poort van de 1ste Stap, woonwijk door architect Stuyt De sokkel van beton en ovaal van vorm.

Voorstel 4
Een keramisch beeld, samengesteld uit elementen, die kenmerkend zijn voor het leven en het werk van pastoor Röselaers.
Afmetingen beeld:
Totale hoogte van het beeld met sokkel: 3.00 meter
Hoogte beeld: 2.00 meter
Breedte beeld: 2.00 meter
Hoogte sokkel: 1.00 meter
Breedte sokkel: 2.00 meter

Omschrijving: Collagebeeld over het leven van de pastoor, gemaakt van keramiek
Elementen: Een staande pastoor Röselaers. Het gezicht van Jezus, die de pastoor verlicht. Naar school gaande kinderen en een aantal scholen. De mijnen met onder de grond een opengespleten steen, waarin de mijnwerkers te zien zijn. Kasteel Hoensbroek De poort van de 1ste Stap, woonwijk door architect Stuyt De sokkel van beton, gekleurd en ovaal van vorm.