kasteel Hoensbroek
  kasteel Hoensbroek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laatst bijgewerkt: 2 november 2014Algemene informatie

Op woensdag 26 september 2007 werd de Heemkundevereniging Hoensbroek opgericht.
Tijdens deze bijeenkomst in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek werden de statuten van de vereniging vastgesteld door de leden en werd het eerste bestuur gekozen.
Inmiddels telt de vereniging ruim 200 leden en hebben er door hun inzet in de afgelopen jaren veel aktiviteiten plaatsgevonden. Dat heeft er onder andere toe geleid, dat inmiddels een flink aantal publikaties het licht heeft gezien. Daarmee heeft de vereniging haar bestaansrecht bewezen en zich in Hoensbroek goed op de kaart gezet.

Doel van de vereniging:
het bevorderen, vastleggen en verbreiden van de heemkunde binnen het gebied van de voormalige gemeente Hoensbroek. Onder heemkunde verstaan we de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving.

Bestuur:
voorzitter:
Jan Bus, Houwerstraat 11, 6431 AL Hoensbroek
secretaris:
Wim Kortekaas, Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek; secretaris@heemkundehoensbroek.nl
penningmeester:
Hein Giesen, G.B. van Hovellplein 12, 6432 HE Hoensbroek; penningmeester@heemkundehoensbroek.nl
bestuursleden:
Els Ermers-Pijls, Kloosterstraat 1, 6431 LV Hoensbroek
Han Ruyters, Vrouwjuttenstraat 10a, 3512 PS Utrecht
Piet Meessen, Mgr. Lebouillestraat 61, 6431 KJ Hoensbroek
Henri Peters, Slot Harenlaan 2, 6432 JP Hoensbroek

Lidmaatschap:
Als u lid wilt worden van onze vereniging dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat: Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek; tel.: 045-5217721 of per e-mail: bij secretaris@heemkundehoensbroek.nl

U kunt hier een aanmeldformulier dowloaden (in Word-formaat), dat u ingevuld per post kunt terugsturen naar ons secretariaatsadres. U kunt het ook per e-mail sturen naar het secretariaat, waarna u van ons een ontvangstbevestiging ontvangt.

Contributie:
De contributie bedraagt slechts iets meer dan één euro per maand (€ 15,- per jaar) en kan zowel contant bij de penningmeester als via een bankoverschrijving voldaan worden op IBAN rekeningnummer NL43INGB0003280562 t.n.v. Heemkundevereniging Hoensbroek o.v.v. 'contributie + jaar'.